logo

MAIN MENU


KLUB

SKOPARANY

ASOCIACE

EXTREME

IPSC
  

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY SUPERJUNIORŮ 2023

Vážení přátelé dynamické střelby,

srdečně vás zveme na závod
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY SUPERJUNIORŮ 2023 ve sportovní dynamické střelbě dle pravidel .22 RIMFIRE

Základní informace

Datum:19.8.2023
Obtížnost:IPSC Level II.
Počet situací:8
Minimální počet ran:150
Kapacita závodu:40 závodníků
Kategorie:SJ12, SJ14, SJ16, L12, L14, L16
Pořadatel závodu: Team Atom, z.s. ve spolupráci s Střelecký klub Opařany, z.s.
Místo Střelnice Opařany (mapa)
Povinná výbava ochrana sluchu a zraku (sluchátka, brýle)
Startovné 500 CZK
Účast Dle pravidel .22 RIMFIRE závislé osoby ASDS ČR; každý závodník je při prezenci povinen předložit vyplněnou přihlášku (přihláška ke stažení zde)
Zbraně a střelivo Dle pravidel .22 RIMFIRE se souhlasem osoby svěřující zbraň
Občerstvení Zajištěno na střelnici

Vedení závodu

Match Director:Markéta Samková – tel.: 606 054 649
Range Master:Petr Samek – tel.: 725 614 417
Stat Officer:Veronika Šejvlová – tel.: 702 057 651

Časový plán

DatumČas 
19.8.20238:00-....
....
závod
Vyhlášení výsledků

Startovné

Úhrada startovného

Registrační poplatek:  500 CZK     [ 24 EUR]

Startovné uhraďte tak, aby platba proběhla do 10 dnů od registrace.
V případě neuhrazení startovného do 10 dnů, bude Vaše registrace smazána.
Startovné je nevratné, ale lze přenést na jiného závodníka.
Při platbě uveďte jako variabilní symbol číslo, které získáte při registraci.
Při platbě za více závodníků uveďte pouze jedno číslo a o platbě informujte pořadatele e-mailem.

TOTO BANKOVNÍ SPOJENÍ PLATÍ POUZE PRO PLATBY V KORUNÁCH

Bankovní spojení Česká Republika
Jméno a adresa příjemce: 
účet č. 2001891510/2010 Jméno příjemce: Team Atom, z.s. Adresa příjemce: Fučíkova 427, 373 44 Zliv
Transakční poplatky hradí odesílatel
Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Team Atom (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- datum narození
- e-mailová adresa
- telefonní číslo
- fotografie a videa z průběhu akce

2. Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu a fotografie a videa z průběhu akce je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodů který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.

4. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2020