logo

KLUB

KLUB

ASOCIACE

IPSC

EXTREME

IPSC

CBSERVIS

WALTHER

IPSC

IPSC

IPSC

X

X

X

CSOL

CSOL
  

IPSC Junior Kemp 2023

Vážení přátelé dynamické střelby, vážení rodiče

srdečně vás zveme na IPSC Junior Kemp 2023

DVC
SQUAD shooting team

Michaela Šerá (Ředitel závodu), 724525573
Jiří Šerý (Hlavní rozhodčí), 603495715
Jan JUMBO Staněk (Statistik), 602790557

email: registrace@squad.cz

Základní informace

Datum:dle vybraného termínu
Obtížnost:IPSC Junior Kemp
Minimální počet ran:bude upřesněno
Kapacita účastníků:25-30 v každém termínu
Kategorie:Super Junior, Junior
Pořadatel SQUAD shooting team
Místo dle vybraného termínu
Povinná výbava ochrana sluchu a zraku (sluchátka, brýle) - platí pro všechny zůčastněné
Startovné viz dále na stránce
Účast zájemci z řad veřejnosti, ve věku Super Juniorů a Juniorů dle pravidel IPSC
Zbraně a střelivo lze zapůjčit kompletní vybavení, případně vlastní
Občerstvení bude upřesněno dle možností jednotlivých střelnic
BEZPEČNOST 1) jakákoliv manipulace se zbraní mimo stanoviště je zakázaná
2) zbraň musí být v pouzdru / v zavazadle / vybitá se spuštěným kohoutem.
3) Účastník smí vyjmout zbraň z pouzdra pouze na stanovišti na na povel rozhodčího nebo na místě k tomu účelu speciálně určeném = BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA. B bezpečnostní zóně je zakázaná manipulace se střelivem.
4) Jakékoliv porušení zásad bezpečnosti znamená okamžitou !!!!!! d i s k v a l i f i k a c i !!!!!!
5) Při pohybu po střelnici je povinnost nosit roušku !
Poznámky 1) Střelci startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílající organizace, na vlastní nebezpečí. Střelci jsou odpovědní za způsobenou škodu a újmu.
2) Časový rozvrh je závislý na počtu účastníků kempu. Uvedený časový rozvrh je orientační.
3) Pořadatel si vyhrazuje právo změn dle vzniklých objektivních situací.

Vedení závodu

Match Director:Michaela Šerá (CZE)
Range Master:Jiří Šerý (CZE)
Stat Officer:Jan JUMBO Staněk (CZE)

Časový plán

DatumČas 
bude upřesněno v rámci jednotlivých termínů

Startovné

účastnický poplatek = zdarma

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli IPSC Junior Kemp 2023, SQUAD, IČ 27019829 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- datum narození
- e-mailová adresa
- telefonní číslo
- fotografie a videa z průběhu akce

2. Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu a fotografie a videa z průběhu akce je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodů který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.

4. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


© Sedina Jiri 2010 & Jan JUMBO Staněk 2023