logo

KLUB

CAIROCZ

SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

EXTREME
  

Vážení přátelé přesné střelby na dlouhé vzdálenosti,

srdečně Vás zveme na druhý ročník závodu pořádaného Asociací vojenských odstřelovačů -  TAKE THE THRONE 2024


Ing. Pavel Franzel v.v./předseda AVO, z.s.
Asoicace vojenských odstřelovačů

email: soutez@avocz.cz

Základní informace

Datum:14.09.2024 - 15.09.2024
Obtížnost:I.
Počet situací:15
Počet nábojů:100
Hlavní závod - kapacita:40 závodníků
Divize: LEAF (Law Enforcement & Armed Forces) - registrace od 1.7
SPORT - registrace od 1.8
viz propozice
Kategorie:BOLT (LEAF, Sport), SEMI-AUTO (LEAF)
Pořadatel AVO z.s.
Místo Střelná u Vsetína, ( mapa )
GPS 49°10'45.30"N 18°07'33.152"E
Startovné viz dále na stránce, část výtěžku bude určena na podporu Fondu solidarity AČR

Vedení závodu

Match Director:Ing. Pavel Franzel
Range Master:Radim Biedrawa
MAIN REF:Vladimír Králík
Stat Officer:Ing. Martin Liber

Časový plán

DatumČas 
14.09.20248:00 - 8:30
8:30 - 9:00
9:00 - 24:00
registrace do hlavního závodu
poučení, zahájení
Hlavní závod
15.09.20248:00 - 12:00
13:00
Hlavní závod
Vyhlášení výsledků

Startovné

Úhrada startovného

Registrační poplatek:  2500 CZK     [ 100 EUR]

Startovné uhraďte tak, aby platba proběhla do 10 dnů od registrace.
V případě neuhrazení startovného do 10 dnů, bude Vaše registrace smazána.
Startovné je nevratné, ale lze přenést na jiného závodníka.
Při platbě uveďte jako variabilní symbol číslo, které získáte při registraci.
Při platbě za více závodníků uveďte pouze jedno číslo a o platbě informujte pořadatele e-mailem.

TOTO BANKOVNÍ SPOJENÍ PLATÍ POUZE PRO PLATBY V KORUNÁCH

Bankovní spojení Česká Republika
Jméno a adresa příjemce: 
účet č. 6630537379/0800 Jméno příjemce: Asociace vojenských odstřelovačů, odpovědná osoba František Karas Banka: Česká spořitelna , a.s., Prague, Czech republic Adresa banky: Praha 4, Olbrachova 1929/62, PSČ 140 00 IBAN CZ3708000000006630537379 SWIFT (BIC): GIBACZPX
Transakční poplatky hradí odesílatel
Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli AVO, z.s. IČ 09593608 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- datum narození
- e-mailová adresa
- telefonní číslo
- fotografie a videa z průběhu akce

2. Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu a fotografie a videa z průběhu akce je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodů který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.

4. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


© Jan JUMBO Staněk 2023, Sedina Jiri 2010